ENERGIAPUUKAUPPA LIIKKEELLE TAIKATYÖN KAUTTA

METSÄHOIDON KUUMIN KAUSI ON LUMETON AIKA.

TAIKATYÖ ON ENERGIAPUUN HANKINNAN JA LOGISTIIKAN ERITYISOSAAJA

Metsäpalvelu Taikatyöllä on kahden vuosikymmenen kokemus, energiapuun hankinnasta ja logistiikasta. Tällä hetkellä etsimme erityisesti nuoria riukuuntuvia kasvatusmetsiä, jotka on pelastettavissa kannattavasti energiapuun korjuun avulla. Pyydä käymään, niin punnitaan vaihtoehdot oman metsäkuviosi kohdalla.

TAIKATYÖ OSTAA METSÄENERGIAA

Taikatyöllä on metsäenergian toimitusosoitteita. taikatyö korjaa ja ostaa energiapuuta: päätehakkuualojen metsätähdettä, kokopuuta, rankaa ja kantoja Hämeestä ja Etelä-Pirkanmaalta.

Ennen kuin teet energiapuusi itse, kysy neuvoa energiapuun varastoinnista. Taikatyö haluaa ostaa energiaa, ei puuta. Paras energia-arvo saadaan kookkaista ja oikein varastoiduista kasoista.

ENNAKKORAIVAUS

Taikatyö tekee, erikseen sovittaessa, hakkuualoille ennakkoraivauksen. Ennakkoraivauksella helpotetaan erityisesti harvennushakkuiden toteuttamista. Raivauksen jälkeen kohteesta tulee ostajan näkökulmasta haluttavampi. Ennakkoraivauksessa poistetaan hakkuuta haittaava alikasvospuusto. Ennakkoraivaus nopeuttaa hakkuuta ja vähentää korjuuvaurioita ja tästä on seurauksena parempi hinnoittelu.

PUUKAUPPA

>Puunmyyntisuunnitelma
>Puukaupan kilpailuttaminen
>Puukaupan valtakirja
>Taikatyön korjuupalvelu
>Puukaupan valvonta
>Ennakkoraivaus
>Energiapuun korjuu
>Metsurihakkuut

 

METSÄNHOITO

METSÄOMAISUUDEN HALLINTA

MUUT PALVELUT

YHTEYSTIEDOT

OTA YHTEYTTÄ

 

14 + 3 =