Ensimmäinen vauva & Ensimmäinen aviopari

Metsäpalvelu Taikatyö haluaa muistaa Urjalan vuoden 2021 ensimmäistä syntyvää vauvaa muistoesineellä ja ensimmäistä vuonna 2021 Urjalassa asuvaa ja  vihittävää avioparia vihkivalasauvalla. Toivottavasti tulee vähintään kaksoset. Maaseudun asuttuna säilyminen ja metsien lähellä asuva nuori työvoima ovat metsäpalveluyritykselle elinehto.ENNAKKORAIVAUS

Taikatyö tekee, erikseen sovittaessa, hakkuualoille ennakkoraivauksen. Ennakkoraivauksella helpotetaan erityisesti harvennushakkuiden toteuttamista. Raivauksen jälkeen kohteesta tulee ostajan näkökulmasta haluttavampi. Ennakkoraivauksessa poistetaan hakkuuta haittaava alikasvospuusto. Ennakkoraivaus nopeuttaa hakkuuta ja vähentää korjuuvaurioita ja tästä on seurauksena parempi hinnoittelu.

PUUKAUPPA

>Puunmyyntisuunnitelma
>Puukaupan kilpailuttaminen
>Puukaupan valtakirja
>Taikatyön korjuupalvelu
>Puukaupan valvonta
>Ennakkoraivaus
>Energiapuun korjuu
>Metsurihakkuut

 

METSÄNHOITO

METSÄOMAISUUDEN HALLINTA

MUUT PALVELUT

YHTEYSTIEDOT

OTA YHTEYTTÄ

 

10 + 7 =