FinBull Combi -Harvester

Metsäpalvelu Taikatyölle valmistuu uusi, nuorten metsien kunnostuksiin ja energiapuuharvennuksiin tarkoitettu, yhdistelmäkone – combi. Koneen tyyppinimi on 8-wheeler FinnBull F/C 13 . Koneessa on pyritty kantavuuteen, monikäyttöisyyteen ja yksinkertaisuuteen. Kuitenkin samalla on haluttu säilyttää  kohtuullinen tehokkuus. Kone on vielä hajallaan osina ja elementeissä, mutta vuoden loppuun odotetaan valmista. Koneen kylkeen maalataan nimikoksi ”Pusu1”. Kone valmistetaan Suomessa ja suomalainen, monipuolisen ammattitaidon omaava, kuljettajakin on löytynyt.

ENNAKKORAIVAUS

Taikatyö tekee, erikseen sovittaessa, hakkuualoille ennakkoraivauksen. Ennakkoraivauksella helpotetaan erityisesti harvennushakkuiden toteuttamista. Raivauksen jälkeen kohteesta tulee ostajan näkökulmasta haluttavampi. Ennakkoraivauksessa poistetaan hakkuuta haittaava alikasvospuusto. Ennakkoraivaus nopeuttaa hakkuuta ja vähentää korjuuvaurioita ja tästä on seurauksena parempi hinnoittelu.

PUUKAUPPA

>Puunmyyntisuunnitelma
>Puukaupan kilpailuttaminen
>Puukaupan valtakirja
>Taikatyön korjuupalvelu
>Puukaupan valvonta
>Ennakkoraivaus
>Energiapuun korjuu
>Metsurihakkuut

 

METSÄNHOITO

METSÄOMAISUUDEN HALLINTA

MUUT PALVELUT

YHTEYSTIEDOT

OTA YHTEYTTÄ

 

14 + 6 =