PYYDÄ TARJOUS METSÄNHOITOTÖISTÄ

PYYDÄ TARJOUS METSÄNHOITOTÖISTÄ

Metsänhoidon kuumin kausi on alkamassa. Pyydä hyvissä ajoin tarjous nuoren metsän hoitotyöstä tai metsänuudistamistöiden toteutuksesta.

ENERGIAPUUN KORJUULLA ON MAHDOLLISUUS LISÄTÄ TUOTTAVUUTTA

Monella hoitotyökohteella kustannuksia voidaan laskea energiapuun korjuun avulla. Noin puolessa metsänuudistusaloissa olisi nostettavissa kannot, muokkauskulu alenee ja hoitotöihin saa korvauksen kantohinnasta.

Viivästyneissä taimikonhototöissä ja nuoren metsän kunnostuksissa kannattaa arvioituttaa energiapuun korjuun mahdollisuudet. Usein huomattavaksikin nousevia hoitotyön kustannuksia voidaan alentaa energiapuun korjuun avulla. Pyydä Taikatyö arvioimaan kohteesi, niin katsotaan yhdessä paras mahdollinen ratkaisu tuottavuuden parantamiseksi.

ENNAKKORAIVAUS

Taikatyö tekee, erikseen sovittaessa, hakkuualoille ennakkoraivauksen. Ennakkoraivauksella helpotetaan erityisesti harvennushakkuiden toteuttamista. Raivauksen jälkeen kohteesta tulee ostajan näkökulmasta haluttavampi. Ennakkoraivauksessa poistetaan hakkuuta haittaava alikasvospuusto. Ennakkoraivaus nopeuttaa hakkuuta ja vähentää korjuuvaurioita ja tästä on seurauksena parempi hinnoittelu.

PUUKAUPPA

>Puunmyyntisuunnitelma
>Puukaupan kilpailuttaminen
>Puukaupan valtakirja
>Taikatyön korjuupalvelu
>Puukaupan valvonta
>Ennakkoraivaus
>Energiapuun korjuu
>Metsurihakkuut

 

METSÄNHOITO

METSÄOMAISUUDEN HALLINTA

MUUT PALVELUT

YHTEYSTIEDOT

OTA YHTEYTTÄ

 

2 + 10 =