TEE JA VALVO PUUKAUPPASI TAIKATYÖN EVÄILLÄ

METSÄPALVELU TAIKATYÖ PYRKII PUUKAUPPAKESKITTYMIIN

Taikatyön tavoitteena on lisätä puukaupan kannattavuutta kaikkien toimijoiden näkökulmasta. Puukauppakeskittymiä tekemällä saadaan lisää kiinnostavuutta ja suunnitelmallisuutta kauppaan ja hakkuun toteutukseen. Metsänomistaja saa paremman tulon ja valvonnan. Tällainen toiminta tulee myös yrittäjien kannattavuutta. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan puukauppasi ja huomioidaan muutkin metsätaloutesi kannattavuutta parantavat tekijät samalla.

TAIKATYÖ VALVOO JA KONTROLLOI PUUKAUPPASI

Voit myös tilata kaupallesi  valvonnan ennen hakkuuta tai hakkuun ollessa käynnissä. Tällöin kontrolloimme hakkuukoneen mittalaitteen ja valvomme kaupan ehtojen toteutumista.
Metsäenergia pitää varastoida oikein.


ENNAKKORAIVAUS

Taikatyö tekee, erikseen sovittaessa, hakkuualoille ennakkoraivauksen. Ennakkoraivauksella helpotetaan erityisesti harvennushakkuiden toteuttamista. Raivauksen jälkeen kohteesta tulee ostajan näkökulmasta haluttavampi. Ennakkoraivauksessa poistetaan hakkuuta haittaava alikasvospuusto. Ennakkoraivaus nopeuttaa hakkuuta ja vähentää korjuuvaurioita ja tästä on seurauksena parempi hinnoittelu.

PUUKAUPPA

>Puunmyyntisuunnitelma
>Puukaupan kilpailuttaminen
>Puukaupan valtakirja
>Taikatyön korjuupalvelu
>Puukaupan valvonta
>Ennakkoraivaus
>Energiapuun korjuu
>Metsurihakkuut

 

METSÄNHOITO

METSÄOMAISUUDEN HALLINTA

MUUT PALVELUT

YHTEYSTIEDOT

OTA YHTEYTTÄ

 

5 + 8 =